Facebook Twitter

Yurtdışında Online Eğitim ile İlgili SSS

Online Eğitim ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

online-edu-yurtdisiYurtdışındaki uzaktan eğitim programları için YÖK denkliği mümkün mü?

YÖK'ün konuyla ilgili yönetmeliğini okumak için linki tıklayın.

YÖK bu konuyla ilgili olarak bazı koşullar belirledi.

Uzaktan eğitim yoluyla yurtdışından alınan diplomalar, gerekli şartları taşıması halinde Türkiye’de de tanınmaya başlanacak. Bu diplomaların denkliği, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde incelenerek tanınacak.

Koşullar:

YÖK, yurtdışında uzaktan eğitim yoluyla diploma alan öğrencilerin diploma denkliğinin tanınması için şu koşulları belirledi:

* Öğrenime başlanan yıla ait ön lisans ve lisans programlarına ait yeterli ÖSS puanı bulunması,

* Ortaöğretimini dışarıdan tamamlayanların lise denklik belgesini ibraz etmesi,

* Diploma alınan üniversitenin eğitim dilinin bilindiğinin belgelenmesi,

* Diploma alınan programın Türkiye`de eşdeğerinin bulunması,

* Diplomanın alınan ülkede bir üst eğitime girişte kabul edilmesi,

* Diploma alınan programın uluslararası akreditasyona sahip olması,

* Programın kredi toplamının o ülkedeki eş değer örgün öğretim programlarının kredi toplamına eşit olması.

Akreditasyon nedir?

Kalite güvencesi, mesleki yeterlikler sisteminin eşdeğerliği kabul edilmiş diploma ve sertifikalara dayandırılması ile sağlanır ve geliştirilir. Akreditasyon alınan kurum uluslar arası ise alınan diplomanın uluslar arası geçerliliği mevcuttur.

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim