Facebook Twitter

Denklik başvuruları hızlı, sonuçlar şeffaf olacak

YÖK tarafından alanındaki uzman isimlerin katılımıyla ‘Denklik Çalıştayı’ düzenlendi. Toplantıda denklikle ilgili yapılan çalışmalar ve hazırlığı yapılan yönergelerle ilgili bilgiler ele alındı.

Kimlik tespiti sınavları için kılavuz hazırlandığı belirtildi. YÖK Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan Hürriyet’e,”Yapılan çalışmalar neticesinde başvuru süreçleri daha objektif, sonuçlar daha hızlı olacak” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, tanıma ve denklik süreçlerinde yapılan iyileştirmelerin paylaşılması amacıyla ‘Denklik Çalıştayı’ düzenlendi. Tanıma ve denklik süreçleri ile Lizbon Sözleşmesi ve hukuki süreçler konularının ele alındığı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başta olmak üzere denklik komisyonu üyeleri ve bilim alanı danışma komisyonlarında görev alan akademisyenlerin katıldığı çalıştayda YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan uygulamalarla ilgili bilgiler verdi. Doç. Dr. Tufan, konuşmasında yazılı seviye tespit sınavlarının yanında tıp alanı için yapılandırılmış klinik sınavları ve yurtdışı muadil sınavları da seçenek olarak getirdiklerini söyledi. Ayrıca diğer alanlarda ise sözlü ve pratik aşamaları içeren ilmi hüviyet (kimlik) tespiti sınavlarını başlattıklarını, böylece uygulamaya yönelik alanlarda kişilerin diploma alanlarındaki kazanım ve yeterliklerinin daha net değerlendirilebileceğini belirtti. Yakında ilmi hüviyet tespiti sınavları için kılavuzun yayınlanacağını söyledi. Doç. Dr. Tufan, yazılı seviye tespit sınavlarında başvuru sahiplerinden gelen şikayetler doğrultusunda sorulan sorularla ilgili değerlendirme yaptıkları ve bundan sonraki sınavlardaki tespitlerin göz önünde bulundurulacağını açıkladı.


ÖNERİLERLE YÖNERGE ŞEKİLLENECEK
Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan, özellikle meslek icrasına izin veren alanlarda bilim alanı danışma komisyonları oluşturduklarını ve görüşlerin hazırlanan yönergeler doğrultusunda uluslararası kriterler ve Türkiye’de yapılan uygulamalarla uyumlu bir şekilde denklik süreçlerinin yürütüldüğünü belirtti. Son yıllarda yapılan çalışmalar, çeşitli kurum ve kuruluşlardan, başvuru sahiplerinden gelen öneriler ve uluslararası normlar da gözetilerek çalıştay sonrası yönergelerin son halini alacağını ve ilgili kurumlarla paylaşılacağını söyledi. Hürriyet'e bilgi veren YÖK Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan, “Son bir yıldır bilim alanı danışma kurulları oluşturuldu. 10’dan fazla alanda (mühendislik, sağlık, eğitim gibi) danışma komisyonları kuruldu. Bu birimlerde, alanında uzman kişiler yer alıyor. Başvurular uzman kişilerce değerlendiriliyor. Böylece denklik başvuruları daha hızlı sonuçlanacak. Süreçler objektif, şeffaf ve izlenebilir olacak. İlmi hüviyet tespiti sınavları yani adayların yeterliliklerini ölçen sınavlar da eskiden eczacılık alanında yapılırken artık pratik alanlarda da (örneğin sağlık, çocuk gelişimi gibi) yapılacak. Bu konuda kılavuz da yakında yayınlanacak” dedi.

ÇALIŞTAYDA SUNUMLAR YAPILDI
Çalıştaya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılımıyla düzenlenen toplantıya YÖK Başkan vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu ile YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Prof. Dr. Rahmi Er, Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Ömer Açıkgöz’ün yanı sıra YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın çalışanları katıldı. ‘Tanıma ve Denklik Süreçleri’ ve ‘Lizbon Sözleşmesi ve Hukuki Süreçler’ başlıklı iki ayrı oturum gerçekleştirildi. Çalıştayın birinci oturumunda ‘Tanıma Süreci’, ‘Denklik Süreci’ ve ‘Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi’ başlıklarında sunum yapıldı. İkinci oturumda ise ‘Lizbon Sözleşmesi’, ‘Örneklerle Denklik Dosyaları’ ve ‘Denklik Yönetmelik Süreçleri’ başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi. Yapılan oturumların ardından, Türkiye’den çeşitli üniversitelerden alanında yetkin bilim insanlarından oluşan bilim alanı danışma komisyonlarının yaptıkları yönergeler değerlendirildi.

 

Kaynak: Hürriyet

 

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim