Facebook Twitter

Zeka Tipin Hangisi?

Bu yazımızda size çoklu zeka kuramından bahsedeceğiz. Çoklu Zeka Kuramı, zekânın ne olduğu sorusuna daha geniş bir anlam kazandırmıştır.

 

Çoklu Zeka Kuramı, Hovvard Gardner tarafından 1983 yılında zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir modeldir.

 Gardner, bir davranışın zeka olabileceğine dair birçok ölçüt dile getirdi. Senin Zeka Tipin Hangisi?

Mantıksal-Matematiksel Zeka


Bu alan mantık, soyutlamalar, nedenleme, numaralar ve eleştirel düşünmeyle ilgilidir.  


Bu tip kişiler: En sevdiği ders matematiktir. Mantıksal bulmacalar çözmeyi ve stratejik oyunlar oynamayı çok sever.


Uzamsal Zeka


Ana madde: Görsel Zeka
Bu alan görsel-uzamsal yargılar ve zihnin gözüyle görselleştirme yeteneğiyle baş eder.


 
Bu tip kişiler: Renklere karşı çok hassastır. Tabloları veya haritaları düz metinlerden daha kolay okurlar. Resim çizebilir, sanatsal etkinliklerden hoşlanırlar. Film ve görsel sunumları izlemekten hoşlanırlar.


Sözel Zeka


Bu alan kelimelerle konuşma veya yazma becerisiyle ilgilidir.


 
Bu tip kişiler: Uzun hikayeler ve fıkralar anlatabilirler. Kelime hazneleri çok geniştir. Kelime oyunlarını ve kitap okumayı çok severler.


Müziksel Zeka


Bireyin müzikle, müziksel ve ritmsel formlarla kendini ifade edebilme, müzik ritimlerini algılayabilme yetenekleridir.


 
Bu tip kişiler: Müzik aleti çalmaya yatkındırlar. Şarkı hafızaları güçlüdür. Elleri ya da ayaklarıyla konuşurken ritm tutabilirler.


Varoluşsal Zeka


Bazı çoklu zeka kuramı savunucuları ruhsal veya dini zekayı olası bir zeka tipi olarak önerdi. Gardner ruhsal bir zekanın varlığını kabul etmese de, "varoluşsal" zekanın yararlı bir yapı olabileceğini belirtti. Varoluşsal zekanın hipotezleri ise eğitim araştırmacıları tarafından keşfedilmiştir.Bu tip kişiler: varoluşuna yönelik konuları merak ederler.


Bedensel Kinestetik Zeka


Bir ürünü ortaya koymak, bir problemi çözmek, kendini ve duygularını ifade edebilmek için vücudun bir bölümünü veya tamamını kullanabilme yeteneğidir.


 
Bu tip kişiler: Sportif faaliyetlerde başarılı olan bu kişiler, bir yerde uzun süre kaldıklarında hareket etme ihtiyacı duyarlar. İnsanların mimiklerini ve hareketlerini taklit etme yeteneğine sahiptirler. Yaşayarak öğrenmek onların felsefeleridir.


İçsel Zeka


Kişinin kendisi hakkında sahip olduğu gerçek bilgi ve anlayış ile uyumlu davranışlar sergilemesi ve kendisini tanıma yeteneğidir.
 
Bu tip kişiler: Kendilerini çok iyi tanıyan bu kişiler, hayattaki amaçlarının ne olduğunu bilirler. Başarı ve başarısızlıklarından ders alabilen bu tip kişilerin en az bir hobisi vardır.


Doğasal Zeka


Doğayı tanıma ve anlama, yaşayan canlıları tanıma, doğanın dengesini anlama, canlıları tanıma ve sınıflandırma yeteneğidir.


 
Bu tip kişiler: Çevre bilincinin çok fazla geliştiği bu tip kişiler doğa olaylarına karşı çok hassastırlar. Tarihi yerleri gezmeyi çok severler. Doğa ve doğayla ilgili konulara çok meraklıdırlar. Bitki yetiştirmeyi çok severler.


Sosyal Zeka


Bireyin çevresindeki kişilerin isteklerini, duygularını ve ihtiyaçlarını anlama, yorumlama ve kişilerle etkili iletişim kurabilme yeteneğidir.


Bu tip kişiler: Çok fazla sosyaldirler. Grup içerisinde lider görünümünde olan bu tip kişilerin empati yeteneği çok fazla gelişmiştir. Bir grupla çalışmayı severler ve o grup içindeki insanlar da onunla çalışmak isterler.


Hangi zekaya sahip olduğunuzu bularak buna göre eğitim hayatınıza devam edebilirsiniz.

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim