Facebook Twitter

Yurtdışı Uzun Dönemli Gönüllü Hizmetleri

Doğaya ve topluma hizmet için oluşturulan gönüllü hizmet üniteleri gençlik kamplarına benzemektedirler. Fakat çalışma saatleri açısından farklıdırlar. Gençlik kamplarında günde bir kaç saat çalışmak yeterli iken, gönüllü hizmet ünitelerinde gün boyu çalışmak gerekmektedir. Amaç açısından karşılaştırmak istersek de, gençlik kampalarının amacı eğlence iken gönüllü hizmet ünitelerinin amacı toplumun yararına işler yapmaktır.

 

 

 Uzun dönemli gönüllü hizmet ünitelerinin bazıları şunlardır:

 

 Agency for Personal Service Overseas 29 Fitzwilliam Square Dublin 2 Eire (İrlanda)

 

 Ekonomik ve sosyal projelerde çalışmaya gönüllü olacak kimselere ihtiyaç duyulmaktadır. Çok iyi derece İngilizce bilgisi, iş deneyimi ve 21 yaş üzeri olmak zorunludur. Kontrat süresi 2 yıldır.

 

The Catholic Institute for International Relations 22 Coleman Fields London N1 7AF England

 

 Her ne kadar isminde Katolik geçse de, bu gönüllü hizmet ünitesi hiçbir dini temele dayanmayan ve her dinden insanın katılabileceği bir hizmet ünitesidir. Geri kalmış ülkelerde yardıma muhtaç kimselere yardım edinmeyi amaç edinmiştir. Çalışma alanları Somali, Yemen, Güney Amerika ve Zimbabwe'dir. Bu ülkelere eğitim, tarım ve sağlık alanlarında yardım eder ve kontrat süresi 2 yıldır.

 

Catholic Medical Mission Board 10 West 17th Street New York, NY 10011 USA

 

 Hindistan, Meksika, Orta ve Güney Amerika, Okyanusya ve Afrika ülkelerinde tıbbi yardım faaliyetleri sürdürülür. Kontrat süresi Gönüllünün isteği doğrultusunda 1 aydan 2 yıla kadar değişir. Adayların diplomalı sağlık personelleri olmaları gerekir.

 

Centro Studi Terzo Mondo Via G.B. Morgagni 39 20129 Milano Italy

 

 Konaklama ve yemek giderlerini karşılayacak olan bu gönüllü hizmet ünitesi Asya, Afrika ve Amerika ülkelerine toplamda 100 gönüllü göndermektedir. Kontrat, gönüllünün isteği üzerine 3 aydan 2 yıla kadar yapılmaktadır.

 

Birleşmiş Milletler Gönüllü Programı (UNV) United Nations Volunteers Programme Palais des Nations, 1211 Geneva 10 Switzerland

 

 Profesyonel alanlardaki insanların gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelere eğitimden sağlığa hemen hemen her konuda gönüllü olarak gönderildikleri gönüllü hizmet programıdır. Gönüllüler, ihtiyaç olunduğu halde ilgili devletin davetiye gönderilmektedirler.

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim