Facebook Twitter

Yurtdışı Kısa Dönemli Gönüllü Hizmetleri

 Yurtdışına 1 ay ile 2 yıl arasında değişen kontratlarla giden gönüllüler dışında, bu sosyal sorumluluğa çok fazla ayıracak vakti olmayanlar için kısa dönemli gönüllü hizmetleri de bulunmaktadır.

 

 

 Bunlardan bazıları şunlardır:

 

Concordia (Youth Service Volunteers) Ltd. 8 Brunswick Place Hove, East Sussex BN3 1ET England

 

 Bu kuruluş İngiltere'de meyve toplama kampları oluşturur ve bunlara gönüllüler gönderir. Meyve toplama kamplarında gönüllülere, meyve topladıkları kadar cep harçlığı ödenir fakat yemek ve konaklama masrafları karşılanmaz. Başvuru için 18 ile 28 yaşlar arasında olmak gerekir.

 

Earthwatch 680 Mount Auburn Street Box 403 N Watertown, MA 02272 USA

 

 42 farklı ülkede ve Amerika'nın 27 eyaletinde arkeoloji ve zooloji de dahil olmak üzere birçok bilimsel alanda araştırma yapma olanağı sağlayan ve çeşitli bilimsel geziler düzenleyen gönüllü hizmet kurumudur.

 

Coordinating Committee for International Voluntary Service (Uluslararası Gönüllü Hizmet için Eşgüdüm Komitesi) 1 rue Miollis 75015 Paris France

 

 1948'te UNESCO tarafından kurulmuştur. Bu gönüllü hizmet kurumu gençlik kampları arasındaki koordinasyonu sağlayan Uluslararası bir kuruldur.

 

Council on International Educational Exchange (Uluslararası Eğitim Değişimi Kurulu) 205 East 42nd Street New York, NY 10017 USA

 

 A.B.D'de hizmet veren bir kuruluştur. Gençler için çok sayıda yayın hazırlayan ve kesinlikle kar amacı gütmeyen bir kurumdur. 

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim