Facebook Twitter

Meslek Lisesi Mezunları Daha Kolay İş Buluyor

Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Kahrıman, meslek liselerinin güçlendirilmesi ile işsizliğin azaltılabileceğini söyledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılının ilk işgücü piyasası verilerini açıkladı. Geçen seneye göre işgücü yalnızca 7 bin kişi artarken, 338 bin kişi işini kaybetmiş. İstihdam edilenler de bir önceki aya göre önemli ölçüde azalmış durumda. Verileri değerlendiren Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Kahrıman şunları söyledi: "Gençlerimizin neredeyse tamamını üniversiteye yönlendiriyoruz. Her ilde bir üniversite var, bazılarında birkaç tane devlet ve vakıf üniversitesi bir arada bulunuyor. Üniversitelerin iş bulmakta çok önemli rolü olduğu düşünülüyor. Ancak ne yazık ki gerçek durum bu düşünce ile uyumlu değil. Türkiye'de eğitimdeki gençlerin yüzde 75'e yakını genel liseleri tercih edip daha sonra üniversite eğitimi almak isterken, Almanya'da mesleki eğitim yolunu seçen öğrencilerin oranı ortalama yüzde 70. Meslek Liseleri ile birlikte Meslek Yüksek Okullarının güçlendirilmesi, istihdam yaratma ve işsizlik rakamlarını aşağıya çekecektir."

Mesleksizlik Sorunu Var

Türkiye'de önemli ölçüde 'mesleksizlik' sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Kahrıman, şöyle konuştu: "Gençlerimizi ne olursa olsun yükseköğretime yönlendirmek ne yazık ki olumlu sonuçlar doğurmuyor. Meslek lisesi mezunları içerisinde her 100 kişiden 11'i işsizken, üniversite mezunlarının kendi içerisindeki işsizlik oranları yüzde 10. İşgücü içerisinde meslek liselilerin sayısının az olması, gençler açısından gelecekte iş sahibi olmak için tek seçeneğin yüksek öğrenim olduğu yanılgısından kaynaklanıyor. Ülkemizde işgücünün sadece yüzde 9,8'i mesleki veya teknik lise mezunu iken yüzde 19,3'ü yükseköğrenim mezunu. Yani işsizlik oranlarındaki benzerliğe rağmen mesleki veya teknik liselere talep yok. Meslek Yüksekokulları bu konuda büyük verimlilik yaratabilirler. Bu okulların pratiğe dönük yapıya kavuşturulması gerekir. Teknik lise mezunlarının yüzde 30'u bir yıl ve daha uzun süredir işsizken, üniversite mezunlarında bu oran yüzde 36. Üniversite mezunlarının sayısının çok olması ve bu kadar kişiye Türkiye işgücü piyasasında ihtiyaç duyulmaması nedeniyle de, üniversite mezunu gençlere uygun iş yaratılamıyor."

Kaynak: Sabah

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim