Facebook Twitter

Eğitimde 2023 Hedefi

180 bin yabancı öğrenci ile 7 milyar 200 milyon dolar

Türkiye’de bulunan üniversitelerin giderek önem kazanmasıyla birlikte, DEİK bünyesinde kurulan Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK), dünya genelinde bulunan öğrencilerin Türkiye’yi daha çok tercih etmesi için tanıtım çalışmalarını hızlandırdı.

Yaklaşık 55 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğü Türkiye, 2023 yılında bu sayıyı 180 bine çıkarmayı hedefliyor. Bu çalışmalarla, 1 öğrencinin yılda 40 bin dolar harcadığı Türkiye’ye, 2023 yılında 7 milyar 200 milyon dolar ekonomik gelir sağlanması hedefleniyor.

Eğitim Ekonomi İş Konseyi tarafından düzenlenen ve 100 üniversitenin katılımıyla 18 Kasım tarihinde gerçekleşen “3. Uluslararası Öğrenci Temini Çalıştayı” ile Türkiye’deki üniversitelerin tercih sıralarında daha yukarda yer alabilmesi için yapılması gerekenler konuşuldu.

2023 yılında Türkiye’ye yurt dışından gelen öğrenci sayısını 180 bine çıkarmanın yolları konuşulan çalıştayın açılış konuşmalarını DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu ve DEİK Yönetim/İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı gerçekleştirdi.

DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “2014 Mart verilerine göre Türkiyede yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 4.5  milyona yaklaşmıştır.” dedi.

Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilerin çoğu tarihte ortak kültüre sahip olduğumuz ülkelerden gelmekte olduğunu söyleyen Aydın, “Globalizasyonun etkisiyle, hükümetler ve kişiler öğrencilerin ufuklarının genişlemesini sağlamak ve yaşadığımız dünyanın ortak dilini, kültürünü ve iş yapma metotlarını daha iyi anlayıp öğrenmeleri için uluslararası yüksek öğrenime verdikleri önemi arttırmışlardır. Çin, Hindistan, Kore gibi ülkelerden giden öğrenci sayısı bütün uluslararası öğrencilerin yüzde 53’ünü oluşturmaktadır” dedi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, “Türkiye’deki  öğrenci sayısı 1975 yılında 800 bin’li rakamlardaydı. Günümüzde bu sayı 4.5 milyona ulaştı” dedi.

Dünya genelinde öğrenciler için hedefin 2020 yılında 8 milyon olduğunu belirten Dedeoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’yi  tercihte bir artış söz konusu. Türkiye uluslarası öğrenci teminine geç başlaması sorunlarımızın başında yer alıyordu. Yabancı öğrenciler ile Türkiye’deki öğrencilerin kaynaşması sorununda eğitim seviyelerindeki farklılıklar söz konusu.  Kaliteli eğitim ve üniversiteler ile bu sorunları çözebiliriz.”

DEİK Yönetim/İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, “Cumhuriyetin 100 yılı için toplumun tüm kesimleri ve neredeyse tüm siyasi anlayışları tarafından kabul edilen milli hedeflerimiz var. DEİK olarak 500 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için klasik ihracat kalemlerimiz olan sanayi ürünlerine hizmet ihracatını da  eklememiz gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Üniversitelerin daha geniş bir  öğrenci kitlesine hitap edilebilir hale getirmesi gerektiğini belirten Yırcalı sözlerini söyle sürdürdü; “Unesco verilerine gore dünya genelinde yaklaşık 4.5 milyon öğrenci kendi ülkesi dışında, başka bir ülkede üniversite eğitimi almaktadır. 4.5 milyon öğrenci de  yaklaşık 150 milyar dolarlık bir ekonomi yaratmaktadır. Yapılan hesaplamalara göre 2020 yılında yüksek öğretimdeki uluslararası öğrenci sayısının 7 milyona yaratacağı ekonomi yıllık 280 milyar dolarlık bir hacme kavuşacaktır. Üniversitelerimizin değeri milyar dolarla ifade edilen bir Pazar yaratıyor ve bizim üniversitelerimiz de bu pazardan hak ettiği payı almalı.”

Üniversitelerin beklentilerini de dile getirdiği çalıştay da, önümüzdeki dönemde eğitim ekonomisine oldukça önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye’ye hangi ülkelerden öğrenci geliyor?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim