Facebook Twitter

Bakanlıkta Görevli Öğretmene Ek Ders Ücreti

Bilişim ve elektrik-elektronik teknolojisinde öğretmen olup bakanlıkta geçici görevlendirilen personele ek ders ücreti verilecek.

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bilişim ve elektrik-elektronik teknolojisinde öğretmen olup Milli Eğitim Bakanlığı’nda geçici görevlendirilen personele ek ders ücreti verilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesine fıkra eklendi. Buna göre, bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından branşı bilişim teknolojileri ve elektrik-elektronik teknolojisi (elektrik/elektronik) olan öğretmenler arasından Bakanlık Bilgi İşlem Grup Başkanlığında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, her yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarı yıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 27 saat ek ders görevi yapmış sayılacak.
     
Buna yönelik ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenecek. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilecek.
     
Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmeyecek.

Kaynak: hurriyet.com.tr

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim