Facebook Twitter
AMERİKA

A.B.D'de Akademik Eğitim

Amerikan eğitim sistemi, diğer ülkelerden çok daha farklıdır. Yönetim yereldir. Yani her eyalet, belirli kurallara tabii olarak, kendi eğitim sistemini kendi oluşturmaktadır. Buna göre 50'den fazla farklı eğitim sisteminin bulunduğunu söyleyebiliriz.

 

Zorunlu eğitim üç ana bölümden oluşmakla birlikte bunlar, İlköğretim, Ortaöğretim ve Ortaöğretim sonrasıdır. Zorunlu eğitim eyaletlere göre 10 ile 13 yıl arasında değişim göstermektedir. Buna göre zorunlu eğitim en az 10 yıldır.

Amerika'da yükseköğretim, oturmuş ve başarılı bir sistem olarak karşımıza çıkar. Genel olarak baktığımızda ise 3 tip yükseköğretim bulunmaktadır. Bunlar; ön lisans veren toplum ve meslek yüksekokulları, lisans veren dört yıllık yüksekokullar ve üniversitelerdir. Bugün Amerika'da 3600'den fazla üniversite vardır. Bunlar dört ve iki yıllık olmak üzere ikiye ayrılır. Bugün bu üniversitelerde eğitim gören öğrenci sayıdı ise yaklaşık 14.000.000'dur.

İki yıllık üniversitelerin büyük bir çoğunluğu bölgesel olarak idare edilmekte ve finansmanı halk tarafından sağlanmaktadır. Bu okulların amacı Türkiye'deki iki yıllık üniversitelerin tersine, profesyonel alanlarda öğrenciyi dört yıllık üniversitelere hazırlamaktır.

Üniversitelerde lisans, lisans üstü ve doktora eğitimi olmak üzere değişik seviyelerde eğitim verilmektedir. Bu üç farklı eğitim seviyesinde de yine Türkiye'ye nazaran daha esnek bir eğitim anlayışı hakimdir. Ders kredilerinin farklı üniversiteler arasında geçerliliği vardır. Eğer bir öğrenci bir başka üniversiteye geçmek istiyorsa, kredileri diğer üniversiteye aynen nakledilir ve öğrenci tam kaldığı yerden diğer üniversitede eğitimine devam edebilir, diplomasanını alabilir.

Amerikan sisteminin esnekliğine uygun olarak birçok program ve ders çeşidi vardır. Lisans öğrencileri genel eğitim, temel lisans eğitimi veya çekirdek müfredat derslerini alarak daha sonra ana dallarını seçerler.

Amerika'da lisans öğrencileri birçok ülkeye nazaran daha şanslıdır ve daha çok seçeneği vardır. Öğrenci fikrini değiştirip başka bir anadal seçmek istediği taktirde baştan başlamak zorunda kalmaz ve önceden aldığı derslerin bir kısmı da geçerli kabul edilir.

Akademik yıla bakacak olursak, dersler genelde Ağustos ya da Eylül aylarında başlayıp, Mayıs veya Haziran aylarında son bulur. Yabancı öğrencilerin çoğu, eğitime sonbaharda başlar. Bu sayede okula yeni başlamış öğrenciler daha kolay uyum sağlar. Derslerin tümü sonbaharda başladığı için dersleri sırayla almak isteyen öğrenciler de okula sonbaharda başlamalıdır. Birçok okulda akademik yıl iki dönem ya da sömestrdan oluşurken bazı okullarda ise seçmeli yaz dönemiyle birlikte toplam dört dönemden oluşan bir sistem vardır.

 

MezunTV'de Amerika'da Üniversite Eğitimi Videoları