Facebook Twitter
AMERİKA

Hata
  • Besleme verisi yükleme hatası.

Online Eğitim'in Farklı Yanları

Online eğitimin en büyük dezavantajı, klasik eğitimde olduğu gibi profesör ile öğrenci arasında doğrudan temas olmamasıdır. Klasik eğitimde profesörler, gözlemlerine dayanarak sınıfın durumuna göre dersin içeriğini zenginleştirme şansına sahiptir.

Aynı ortamda bulunmanın verdiği avantajla öğrencilerin dersi takibini gören, tecrübesine dayanarak anlama düzeyi ve hızını anlayan profesör, derslerin verimli işlenmesini sağlar.


Buna karşılık, Online eğitimde profesörün görsel öğeleri kullanma şansı yok denecek kadar azdır. Olanlar da ekran aracılığıyla kendisine ulaştığı için fikir edinmek için yeterli değildir. Dolayısıyla doğaçlamaya dayanan sınıf yerine, teknolojik gereçler ve mesafenin aldığı bir ortamda karşılıklı etkileşime dayalı bir eğitim sağlamak güçleşmektedir. Video konferans sistemi benzeri uygulamalar olmazsa; profesör öğrencilerine dair hiçbir görsel bilgi alamaz. Bunun yanısıra, farklı coğrafi bölgelerde yaşıyor olmak sınıf bütünlüğünün oluşmasını engeller.

Dezavantajlarına karşılık Online eğitimin büyük üstünlükleri de vardır. Günlük hayatınızda değişiklik yapmak zorunda kalmadan, yurtdışında eğitim alma ve bu eğitiminizi alacağınız diploma ile ispatlama olanağı bulursunuz. Klasik eğitimde ulaşamayacağınız bilgiye, dünyaca tanınmış uzmanların video-konferanslarının desteğiyle sahip olursunuz. Hemen bütün öğrenciler farklı sosyal, kültürel, deneyim geçmişine sahip oldukları için farklı kültürleri ve küreselleşen dünyanın gerçeklerini daha yakından takip etme şansınız olur. Online eğitim genellikle iş hayatına ara vermeden eğitimine devam etmek isteyen profesyoneller tarafından tercih edildiği için, sınıf arkadaşlarınız çeşitli ülkelerin üst düzey yöneticileri olabilir. Bu iletişim ağını iş ilişkileri kurmak için kullanabilir, ticari ilişkiniz olan yabancı şirketler hakkında bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz.

Online eğitimde iletişimin büyük çoğunluğu yazılı mesajlar ya da dosya alışverişi şeklinde gerçekleştiği için düşüncelerinizi yazılı halde sunabilme yeteneği önem kazanmaktadır. Yazı yazma yeteneği olmayan öğrenciler başlangıçta bu anlamda dezavantajlı olabilirler. Ancak herşeyi yazarak sunmak, düşünerek cevap verme şansı verir. İngilizce bilen sayısının çok olmasına rağmen, resmi yazışma yapabilen profesyonel açığı olan ülkemizde zamanla gelişecek yazı yazma yeteneğiniz alacağınız eğitimin artı değeri olacaktır.

Doğası sayesinde önyargısız bir ortam oluşturan Online eğitimde, kendileri belirtmediği sürece hiçkimse bir diğerinin yaşı, cinsiyeti, etnik kökeni, fiziksel özellikleri hakkında bilgi sahibi değildir. Bu sayede Online sınıfta gerçekleşecek tartışmalar önyargılardan arınmış, doğal fikir alışverişleri haline gelir. İnternet üzerinden video-konferans uygulamaları arttıkça bu özellik azalsa da Online eğitim daha özgür bir eğitim ortamı sağlar.

Profesörler birebir iletişim olanaklarını artırmak için tele-konferans, video-konferans, e-mail ve faks gibi yöntemler kullanır, daha açıklayıcı ve yardımsever davranırlar. Sonuçta sanal ortamda olmak kaydıyla, öğrenci profesöründen klasik eğitime kıyasla daha detaylı ve yakın ilgi görebilir.

Yapılan araştırmalar; dersin içeriği ile kullanılan teknoloji uyumlu olduğu ve bütün öğrenciler aynı teknolojik olanaklara sahip olduğu sürece eğitim sisteminin öğrenci başarısı üzerinde çok az etkisi olduğunu göstermektedir. Ancak eğitim uzmanları klasik eğitim sisteminin Online eğitime kıyasla daha açık ve net bir içerik sunduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, Online eğitimde başarı düzeyi tamamiyle öğrencinin katılımına ve öğrenme isteğine bağlıdır. Bu sistemi tercih eden öğrenciler kendi isteğiyle eğitimini sürdürmek isteyen, yüksek motivasyona sahip ve disiplinli insanlar oldukları için başarı oranı yüksektir.

 

spikerlik kursu

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim

Mezun Greencard Banner