Facebook Twitter
AMERİKA

Hata
  • Besleme verisi yükleme hatası.

Online Eğitim

'İnternet Üzerinden Eğitim', 'Web'de Eğitim', 'Elektronik Eğitim', 'Uzaktan Eğitim' (Distance Learning) olarak da bilinen 'Online Eğitim'; teknolojinin sağladığı olanaklardan yararlanarak sınıf ortamında bulunmayan uzaktaki öğrencilere interaktif eğitim ve öğrenim olanağı sunan bir eğitim sistemidir.

Teknolojinin gelişimine paralel olarak sırasıyla eğitim amaçlı filmler, radyo, daha sonra da televizyon ve video teknolojisinden yararlanan uzaktan eğitim sistemleri, Amerika'da gün geçtikçe İnternet'e dayalı hale geliyor. Amerika'daki bir öğrenim kurumundan eğitim almak isteyen Türkiye'deki bir öğrenci için en geçerli yol olduğu için, Online Eğitim bölümümüzde İnternet ortamındaki eğitim hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız.

Online eğitim sisteminin geçmişi, 1910 yılında ilk eğitim filminin yayınlanmasına kadar gider. İlk örneklerinden günümüze teknolojik açıdan sürekli gelişim gösteren sistem, eğitim bilimcilerin etkinliğini ve yeterliliğini araştırdıkları konuların başında gelir. Bu süreçte yapılan araştırmalarda, başarı yüzdeleri kıyaslandığında klasik eğitim alan öğrenciler ile uzaktan eğitim alanlar arasında belirgin farklar olmadığı belirlenmiştir. Online eğitimde öğrenciler ders notları ve diğer kaynaklara İnternet aracılığıyla ulaşırlar. Derslerin işlenişinin zenginleştirilmesi ve öğretmenler ile öğrenciler arasındaki iletişimin arttırılması amacıyla bütün sınıfın aynı anda katıldığı 'chat' sınıfı, forum bölümü, video-konferans, iki taraflı dosya transferi ve e-mail gibi olanaklar da sağlanır.


Online eğitimle ilgili kaygıların başında alınacak diplomanın geçerliliği gelir. Sanılanın aksine, Amerika'daki bir üniversitenin Online eğitim programından alınan diploma ile aynı okulun klasik programından alınan diploma arasında fark yoktur. Dolayısıyla alınan diploma için geçerlilik bir problem değildir. Ayrıca, Amerika'da master yapan pek çok öğrenci normal derslerin dışında Online dersler de almaktadır.

 

 

spikerlik kursu

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim

Mezun Greencard Banner