Facebook Twitter
AMERİKA

Hata
  • Besleme verisi yükleme hatası.

Online Eğitim Sistemi

Online eğitim sistemini bilgisayar kullanım şekline bağlı olarak 4 gruba ayırabiliriz.

1. Bilgisayar Destekli Eğitim (Computer Assisted Instruction_CAI): Bu sistemde bilgisayar, özel ancak sınırlı amaçlar için kullanılan ve sistemin bütünlüğünü destekleyenbir ilave araçtır. CAI modelinin kullanıldığı alanlar arasında denemeler ve alıştırma testleri, ders özetleri, hatırlatma oyunları, problem çözümü gibi uygulamalar sayılabilir.

2. Bilgisayarla Yönetilen Eğitim (Computer Managed Instruction_CMI): Bu sistemde bilgisayarların depolama, sınıflandırma, yedekleme gibi hemen tüm özellikleri kullanılarak öğretimin organize edilmesi, öğrencilerin kayıtları ve gelişiminin takibi gibi idari her türlü işlem bilgisayar kontrolünde gerçekleştirilir. CAI sistemi çoğunlukla CMI desteğiyle gerçekleşirken, CMI'da derslerin işlenişi bilgisayar dışında bir vasıta ile gerçekleştirilebilir.

3. Bilgisayar Ortamında İletişim (Computer Mediated Commucation_CMC): CMC sistemi, iletişimin bilgisayar ortamında gerçekleştiği eğitimdir. Burada kullanılan başlıca iletişim araçları e-mail, bilgisayar-konferans, elektronik forumdur.

4. Bilgisayara Dayalı Multimedya (Computer-Based Multimedia_CBM): Bilgisayar teknolojisinin multimedya alanında katettiği gelişme eğitimcilerin dikkatini çektiği için en çok yaygınlaşmakta olan sistemdir. Bu sistemin amacı ses, görüntü ve bilgisayar teknolojisinin entegre edilerek tek bir yoldan dağıtımını sağlamak ve öğrencilerin sisteme ulaşmasını kolaylaştırmaktır.

Profesörün verdiği ders, uygulanan sisteme bağlı olarak İnternet üzerinden ya da postalanan video kasetlerle öğrenciye ulaştırılır. İnternet'in tercih edildiği sistemlerde profesör öğrencilerine birer şifre vererek ders notlarına ulaşmalarını sağlar. Nitekim grafik, metin, ses ve görüntünün İnternet sayesinde tek bir kanalla kullanıcıya ulaştırılması öğrenim olanaklarını arttırarak eğitim sisteminin önündeki sınırları kaldırmıştır. WWW'de sanal bir sınıf yaratan profesör; ders programı, ders notları, problemler, kaynak eserler ve otobiyografisini sunarak öğrencileri ile arasındaki mesafeyi ortadan kaldırma şansına kavuşur. Ayrıca 'elektronik forum' sayfası yaratarak öğrencilerin birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayabilir.

Bütün Online sistemlerde öğrenci ile profesörün iletişiminin kolaylaştırılmasına önem verilir. Bu amaçla profesörler telefon ve faks numaraları ile e-mail adreslerini öğrencilerine vererek ihtiyaç duyduklarında iletişime geçmelerini isterler. Yarıyıllar şeklinde düzenlenen eğitim süresi, kurumların politikalarına bağlı olarak 10 hafta ile 15 hafta arasında değişmektedir.

Online eğitimde derslerin nasıl işlendiği hakkında uygulamalı bir fikir sahibi olmak için Connecticut eyaletindeki yüksek öğrenim kurumlarının bağlı bulunduğu Connecticut Distance Learning Consortium'un resmi sitesinden yararlanabilirsiniz.

 

 

 

spikerlik kursu

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim

Mezun Greencard Banner