Facebook Twitter
AMERİKA

Hata
  • Besleme verisi yükleme hatası.

Kimler Tercih Etmeli?

Online eğitim öğrencileri genelikle daha iyi olanaklara kavuşmak isteyen profesyonellerdir. Ancak bu olgu, Online eğitim tanınmaya başladıkça günden güne değişmektedir. Hiç şüphe yok ki klasik eğitim sistemi varlığını her zaman sürdürecek, ancak Online eğitim de günümüz eğitim sisteminin bir parçası haline gelmektedir.

Online eğitim sayesinde özel şirketler profesyonellerine işlerinin başından ayrılmadan eğitim olanağı sağlarken, üniversiteler kendilerini yeniden tanımlayarak tüm dünyayı hedef kitleleri olarak belirlemektedirler. Online eğitimde başarılı olabilecek öğrencilerde olması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir:

1. Hayat, iş ve eğitim tecrübelerini paylaşmayı öğrenim prosesinin bir parçası olarak kabul etmek.
2. Yazı yoluyla görüşlerini aktarabilme yeteneğine sahip olmak.
3. Kendi kendini motive edebilmek ve disiplinli olmak.
4. Problemlerle karşılaşıldığında yardım isteyebilmek.
5. Ders başına haftada 4 saatten 15 saate kadar vakit ayırabilmek.
6. Aynı klasik eğitimde olduğu gibi kayıt olmak istenen programın asgari kayıt koşullarını sağlayabilmek.
7. Sorgulayarak düşünme ve karar verme yeteneğini geliştirerek öğrenimin bir parçası olarak kabul etmek.
8. İnternet bağlantısı olan, gerekli teknik donanıma sahip bir bilgisayara sahip olmak.
9. Kaliteli ve anlamlı bilgi alışverişi şart olduğu için sanal sınıflarda söz almadan önce konular üzerinde düşünüp fikir üretebilmek.
10. Yüksek kaliteli öğrenimin klasik eğitim sistemi dışında da sağlanabileceğine inanmak.

Öğrencinin asli görevi olan öğrenmek; motivasyon, planlama, analiz etme ve öğrenilen konuları uygulamaya geçirebilme yetenekleri gerektirir. Online eğitim ortamında ise öğrenme prosesi daha zorlaşmaktadır. Bunun başlıca sebepleri:

* Online eğitim öğrencilerinin çoğunluğu işi, ailesi, sorumlulukları olan, klasik eğitim öğrencilerine kıyasla yaş ortalaması yüksek öğrencilerden oluşur. Eğitimini aksatmadan tüm bu sorumluluklarını yerine getirmek için öğrencilerin hayatlarını iyi organize etmesi gerekir.
* Öğrencilerin Online eğitimden yararlanma sebepleri farklılıklar gösterir. Kimisi daha iyi bir iş bulabilmek için diploma almayı hedeflerken, kimisi de diploma almaktan ziyade bilgi dağarcığını geliştirmek amacıyla ders alır.
* Online eğitimde başka öğrencilerle aynı ortamda bulunmamanın verdiği rekabet eksikliği öğrencilerin motivasyonuna yansıyabilir. Ayrıca, ders notlarına çalışırken anında soru sorup yardım alınabilecek bir profesör olmaması da motivasyonu etkileyen bir diğer faktördür. Sonuç olarak öğrencinin kendi kendisini disipline ederek motive olması ve düzenli olarak çalışması gerekir.
* Geçmişleri ve günlük hayatları birbirlerinden çok farklı olan profesörler ile Online eğitim öğrencilerinin çok az ortak noktası olabilir, bu yüzden de öğrenci-öğretmen ilişkisinin kurulması daha uzun sürer. Öğrencilerin ekran aracılığıyla iletişim kurduğu profesörlerinin varlığını kabul etmesi zor olabilir, bu da öğrenme hızlarını etkileyebilir. Bu anlamda daha önceden sanal ortamda iletişim kurma deneyimi olanların daha az problemi olacaktır. Tecrübeler gösteriyor ki öğrenciler kullanılan teknolojiye uyum sağladıkça karşılaşılan güçlükler aşılmakta ve sanal ortamda 'sınıf' kimliği elde edilmektedir.

Online eğitim çeşitli kolaylıklar getirmesine rağmen aynı zamanda oldukça emek ister. Öğrenciler ve profesörler dersten beklentilerini geliştirmek, sınıf üyeleriyle aktif iletişim kurmak, varsa deneyimlerini paylaşmak suretiyle Online eğitimi daha derin ve anlamlı hale getirebilirler. Nitekim Online eğitimin en büyük güçlüğü budur, bunu sağlayabilen grubun kendine güveni artar ve eğitiminden daha hoşnut hale gelir. Online eğitimde öğrenciden beklenenler genel olarak:

1. Haftada 5 ila 7 gün sanal sınıfa katılmak.
2. Grup projeleri için sınıf arkadaşlarıyla çalışabilmek.
3. Teknolojiyi gerektiği şekilde kullanabilmek.
4. Eğitim kurumu tarafından belirlenen asgari standartları sağlamak.
5. Ödev ve projeleri istenilen tarihte teslim etmek.
6. Yazı yoluyla iletişim kurmaktan zevk almak.

Online eğitim genel olarak hızlandırılmış program şeklinde hazırlanır ve öğrencinin yeterince vakit ayırmasını gerektirir. Ders notlarını takip etmek ve verilen ödevleri zamanında yapmak şarttır, zira öğrenci sınıfın gerisinde kalırsa bir daha toparlaması çok zor hale gelebilir.

 

 

spikerlik kursu

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim

Mezun Greencard Banner