Facebook Twitter
AMERİKA

Hata
  • Besleme verisi yükleme hatası.

Doktora Programı

Doktora eğitimi, seçtiğiniz alana bağlı olarak değişlik gösteren, dört ila yedi yıl süren oldukça zorlu bir süreçtir. Genellikle doktora programlarının ilk 2 senesinde zorunlu dersler alınır.

Üçüncü sınıftan itibaren ise kendi araştırma tezinizi hazırlamaya başlamanız ve bu çalışmanız ile bilime aktif katkıda bulunmanız istenecektir.

Amerika'da bir sene okumak bile bir servete mal olurken dört ile yedi yıl sürecek olan doktora programının masraflarını karşılamak hiç de kolay değildir. Dolayısıyla burs almadan doktoraya başlamak ender görülen bir durumdur. Doktora programlarının olumlu yanı doktoraya başvuran bir yabancı öğrencinin "tam burs" alma şansının master veya lisans düzeyinde başvuran bir öğrenciden gerçekten çok daha fazla olmasıdır. "Tam burs" tüm eğitim ve yaşam masraflarınızı karşılayan, sizin ilk geliş masrafları hariç hiçbir şeyi cebinizden ödemediğiniz burs şeklidir. Üniversitelerin temel amacı bilim adamı yetiştirmek olduğundan, Amerikan üniversiteleri bu konuda masraftan kaçınmamaktadırlar.

spikerlik kursu

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim

Mezun Greencard Banner