Facebook Twitter
AMERİKA

Doktora Bursu

DoktoraDikkat edilmesi gereken önemli bir nokta doktorada bir burs alıyorsanız bunu değiştiremezsiniz. Bir başka deyişle bir burstan diğerine geçiş yapamazsınız.

Bir doktora programından alacağınız burs 4 şekilde olabilir:

• Karşılıksız Burs (Fellowship)
• Öğretim Asistanlığı (Teaching Assistantship)
• Araştırma Asistanlığı (Research Assistantship)
• Genel Asistanlık (Graduate Asistantship)

Karşılıksız Burs (Fellowship) ödülüne layık görülürseniz üniversiteye eğitim ücreti (tuition) ödemez, aynı zamanda Amerika'da bulunduğunuz süre boyunca tüm yaşam masraflarınızı karşılayacak aylık maaş alırsınız. Karşılıksız Burs sayesinde her ay alacağınız maaş aylık masraflarınızı karşılayacak düzeydedir. 

Böylesi bir burs şüphesiz en ideal olanıdır. Üniversite sizden sadece okumanızı ister ve bunun için sadece masraflarınızı karşılamakla kalmaz, üstüne de para verir. Bu şekilde size yatırım yapan üniversitenin sizden beklediği, bilime bir şekilde katkıda bulunup okulun adını en iyi şekilde duyurmanızdır. Karşılıksız Burs ödülleri genellikle ilk ya da ilk iki sene için verilir. Hemen her doktora programının ilk senesinde ders alıp sınavlara hazırlanıyor olacağınız için karşılıksız burs almış olmak sizin için çok büyük bir avantaj olacaktır; böylece mali kaygınız olmayacağı için tüm zamanınızı derslerinize verebilirsiniz.

Öğretim Asistanlığı (Teaching Assistantship), yine okulun tüm masraflarınızı karşıladığı ve size maaş ödediği fakat bunun karşılığında lisans sınıflarına belli bir ders anlatmanızı istediği bir ödüldür. Genellikle sizden alanınızın en temel derslerinden birini okutmanız ya da bu derslerden birinin problem çözme veya tartışma sınıflarından sorumlu olmanız beklenir. Bu ödülü alabilmek için önemli bir kriter İngilizce'nizin çok iyi olmasıdır. Eğer İngilizceniz yeterli görülmezse sizden yazın erken gelip İngilizce dersleri almanız istenebilir. Bazı okullar da İngilizcesi yeterli olmayan yabancı öğrencilere bu ödülü verip onları sonradan kağıt okuyucu (Grader) olarak kullanırlar. Böylece bursunuzun karşılığı olarak yaptığınız iş öğrencilerin sınav kağıtlarını notlandırmak olur.

Öğretim Asistanlığı da çok iyi bir ödüldür. Her türlü masrafınızı okul karşıladığı gibi aynı zamanda size bir çalışma tecrübesi de kazandırmaktadır. Eğer doktorayı bitirdiğinizde akademik kariyer düşünüyorsanız (ki böyle bir şart yoktur) ders vermiş olmanız gerçekten çok güzel bir tecrübe olacaktır. Bazı okullar Karşılıksız Burs vermeyip sadece bu tip ödüller verirler. Bazıları ise ilk seneler için Karşılıksız Burs verip sonraki senelerde sizi Öğretim veya Araştırma asistanlıkları ile desteklerler. İdeal olanı ilk seneler için Karşılıksız Burs alabilmektir.

Araştırma Asistanlığı (Research Assistantship) okulun tüm masraflarınızı karşıladığı, size maaş ödediği ve bunun karşılığında bir hocanın yanında araştırma asistanı olarak çalışmanızı beklediği burs türüdür. Genellikle ilk seneler için verilmez. Öncelikle sizin alanınızda birkaç ders alıp ondan sonra araştırma yapamanız beklenir. Bazı okullar ilk seneler Karşılıksız Burs verip daha sonraki senelerde bunu Araştırma Asistanlığı'na çevirirler.

Genel Asistanlık (Graduate Assistantship) da yine okulun her türlü masrafınızı karşıladığı, size maaş ödediği ve karşılığında bir hocaya öğretim ve araştırma konuları dışında yardımcı olmanızı beklediği burs türüdür. Bazı okullar ilk sene öğrencilerine bu tür teklifler getirmektedirler.

spikerlik kursu

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim