Facebook Twitter
AMERİKA

Denklik

Yurtdışında alınan Doktora ünvanının Türkiye'de yapılan Doktoraya eşdeğer sayılması için adayların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent-Ankara adresine dilekçe yollamaları gerekmektedir.

Başvuru sahipleri dilekçelerine aşağıda belirtilen belgeleri eklemelidirler.

  • Doktora diplomasının resmi makamlarca tasdikli fotokopisi ve tasdikli tercümesi
  • Lisans diplomasının tasdikli fotokopisi, diploma yurtdışında alınmış ise aynı zamanda eşdeğerlik belgesinin onaylı sureti
  • Doktora diplomasına esas teşkil eden Transcript
  • Doktora diplomasına esas teşkil eden doktora tezi
  • Nüfus cüzdanı örneği

Yukarıdaki belgelerle Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent-Ankara adresine başvuranların dilekçeleri Yurtdışında Alınan Akademik Ünvanların Denkliğini İnceleme Komisyonu tarafından incelendikten sonra Üniversitelerarası Kurul toplantısına sunulmaktadır.

spikerlik kursu

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim