Facebook Twitter
AMERİKA

Essay Yazarken Dikkat Etmeniz Gereken 3 Önemli Nokta

 

3)    Dilbilgisi

Essay, akademik bir yazı olacağından dilbilgisine ve kurallarına çok dikkat etmek gerekir. Öncelikle yazınız belirli bir yapı içerisinde olmalıdır; giriş, gelişme ve sonuç sırasında olmayan bir yazı baştan kaybetmiş sayılır. Buna göre essay'in giriş bölümünde yazınızın amacını özetlemelisiniz. Gelişme bölümünde olayların açılımını ve gelişimini anlatmalısınız. Sonuç bölümünde de içinde bulunduğunuz durumu ve konunuzun sonucunu bildirmelisiniz. Essay'inizde yazdığınız herşeyin sebep & sonuç ilişkisine dayandığından emin olun.

Dilbilgisi ile ilgili olarak ikinci önemli konu bağlaçlardır. Yazınızda, düşünceleri birbirine bağlamanın ve birbirinden ayırmanın yardımcıları olab bu bağlaçlara kesinlikle yer vermelisiniz. Bağlaçlardan bazıları şöyledir:

a)    Compare & Similarity (benzerlik)

-    Similarly
-    Likely
-    Evenly
-    In parallel
-    Synonymly
-    Alike
-    Likewise
-    Identically
-    Comparably
-    Correspondingly
-    Equally
-    Equivalently

b)    Contrast (zıtlık)

-    Despite
-    In spite of
-    However
-    Although
-    Neverthless
-    Regardless

c)    Addition (ilave & ek)

-    Moreover
-    Furthermore
-    In addition
-    Additionally
-    Supplementaly

d)    Ranking (derecelendirme ve sıralama)

-    Firstly, secondly, thirdly....
-    Next
-    After
-    Later
-    Before
-    Finally
-    As a conclusion
-    As a final word

e)    Reason, Result and purpose (Sebep & sonuç ve amaç)


-    So that
-    Because of
-    Since
-    So as
-    As a result
-    Due to
-    Therefore
-    Accordingly
-    Consequently
-    In order to

Dilbilgisi kurallarına dahil olan bir diğer önemli unsur 'ben', 'biz' gibi kalıplar yerine edilgen çatı kullanılmasıdır. Edilge yapı cümlenin önemini artırarak sizi de boyunuzdan büyük bir iddiaya girmekten kurtarır. Etken cümlede (active) In conlusion, I can say that... ( Sonuç olarak diyebilirim ki...) yerine edilgen cümle (passive) In conclusion it can be said that... (Sonuç olarak denebilir ki...) kurmak daha akıllıca olacaktır.

Devamı: Essay Yazmanıza Yardımcı Olacak Linkler

 

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim