Facebook Twitter
AMERİKA

ÖZEL RÖPORTAJ: Amacım Türk Öğrencileri Amerika'da Eğitim Hakkında Bilgilendirmek

Türkiye Amerika’ya en çok öğrenci gönderen ülkeler sıralamasında 11,973 öğrenci ile 10. sırada yer alıyor. Bu da Amerika’daki eğitim fırsatlarının Türk öğrencilere anlatılmasının önemini arttırıyor. ABD Eğitim ve Kültür İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı J. Adam Ereli Amerika’daki eğitim imkanlarını ve uluslararası öğrencilere sunulan fırsatları anlatmak amacıyla Türkiye’ye geldi. Mezun.com olarak Sayın Ereli ile Türkiye ziyareti sırasında bir araya geldik ve sorularımızı yönelttik.

EN: Thanks for your time today. I would like to start with your reason to come to Turkey?

TR: Bugün bana ayırdığınız zaman için teşekkürler. Türkiye’ye gelme nedeninizle sorularıma başlamak istiyorum.

Adam Ereli: Yeah. Couple of reasons, number one because Turkey is such an important country for the United States, politically, economically, strategically. And, so for that reason I needed to come to here. Second of all, because, really at the foundation of the US -Turkish relationship is education culture. We were not be as good friends as we are if it weren’t for the relationship we had between America and Turkish youth. So given that we want to develop the US-Turkish relationship more, given that relationship depends on the context between the people in Turkey and people in United States and what better way to promote those context into education. And that’s where Mezun comes in. You are a broker, if you will, between United States and Turkey. You help young Turks identify education opportunities in the United States; place Turks into proper American Institutions and for that reason you are providing a very valuable service for both America and Turkey. But, obviously a part of purpose of my visit is to help, encourage Turks to study in America.

Evet. Birçok neden var, birincisi; çünkü Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri için politik, ekonomik ve stratejik olarak çok önemli bir ülke. İkinci olarak; çünkü Amerika-Türkiye ilişkileri temeli gerçekten eğitim kültürüdür. Eğer bu şu an sahip olduğumuz Türkiye ve Amerika’daki gençlerin ilişkileri için olmasaydı şimdi olduğumuz gibi iyi dost olamazdık. Yani, Amerika ve Türkiye ilişkilerini daha çok geliştirmek istememiz, bu ilişkinin temelinin Türkiye ve Amerika’daki insanlara bağlı olması göz önünde bulundurulursa, bu amacı eğitim ile sağlamaktan daha iyi bir yol yoktur. Ve bu da Mezun’un sağladığı şeydir. Siz Amerika ve Türkiye arasında bir aracısınız. Siz Türkiye’deki gençlere Amerika’daki eğitim fırsatları hakkında ve onları iyi Amerikan okullarına yerleştirmede yardımcı oluyorsunuz. Yani bu nedenden dolayı hem Türkiye’ye hem de Amerika’ya çok değerli bir hizmet sağlıyorsunuz. Ama açıkçası benim ziyaretimin bir amacı da Türkleri Amerika’da okumaya teşvik etmek.

 

Mezun.com: That’s great. And, whom will you be meeting during your trip?

Mezun.com: Harika. Ziyaretiniz sırasında kimlerle görüşüyor olacaksınız?

Well, I came from Gaziantep this morning, I was in Gaziantep yesterday. I met with the rector of Gaziantep University, I met with some American Hıgh School students who are studying in Gaziantep, I met with some Americans who are teaching English at Gaziantep University, you know it’s interesting that we have about seventy or eighty Americans throughout Turkey teaching English in different universities. So I am interested in promoting studying in United States, and therefore I am going to the different universities. I also met the president of the Higher Education Council today to talk about opportunities frankly for Americans to come to Turkey and for Turks to study in United States. I’ll also be meeting with Turkish students who are studying in the United States and get their suggestions about how to improve their experiences.

Bu sabah Gaziantep’ten geldim, dün oradaydım. Gaziantep Üniversitesi rektörüyle, Gaziantep’te lisede okuyan Amerikalı bazı öğrencilerle ve Gaziantep Üniversitesi’nde İngilizce öğreten bazı Amerikalılarla görüştüm. Biliyorsunuz 70-80 civarı Amerikalı Türkiye’de değişik üniversitelerde İngilizce dersler vermesi ilginç. Yani ben Amerika’da eğitim görmeyi teşvik etmekle ilgileniyorum ve bu yüzden değişik üniversitelere gidiyorum. Ayrıca bugün Yüksek Eğitim Şura’sının başkanıyla da Amerikalı öğrencilerin Türkiye’de, Türk öğrencilerin Amerika’da eğitim görme fırsatları hakkında konuşmak için görüştüm. Amerika’da okuyan Türk öğrencilerle de görüşüyor olacağım onların deneyimlerini alıp bu eğitimi nasıl daha da iyi yapabileceğimiz hakkında öneriler almak için.

When are you going to be meeting with these students?

Ne zaman bu öğrencilerle görüşmeyi planlıyorsunuz?

Right after this. At lunch.

Bu toplantıdan sonra, öğlen yemeğinde.

Perfect. So we can say that your goal as you said is just to make sure that everyone can get educated in US and they know about studying in the US?

Mükemmel. Yani diyebiliriz ki sizin amacınız herkesi Amerika’da eğitim alabileceğine ikna etmek ve Amerika’daki eğitim fırsatları hakkında haberdar olmalarını sağlamak.

Right. So that they know about the opportunities and if they need information they can get.

Evet. Eğitim programlarından haberdar etmek ve olabildiğince bilgi alabilmelerini sağlamak.

What do you see then in 2+2? Because we believe as Mezun, 2+2 opportunities are not very well known especially in Turkey and in this region.

2+2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü biz Mezun olarak 2+2 fırsatının çok bilinmediğini düşünüyoruz Türkiye’de.

Yeah. I think it’s important for Turks to understand this. You know there are over 4 thousands higher Education Institutions in United States. 4 thousand! You know most people when they think of studying in United States, they think of Harvard, Yale you know the fancy expensive colleges. There is a higher education opportunity for everybody. No matter what is your interest, no matter what’s your budget, no matter what you want, you can find a good opportunity for higher education that includes “Community Colleges”. It doesn’t have to be a 4 year university, so this why there is 2+2. I mean American kids do this all the time. In America, they graduate from college, they graduate from high school, they can’t afford to university, and they can’t afford to be a full time student. They go to community college, they work, they study, and they do 2 years in a community college. And then, they figure it out and they go on to university for another 2 years and get a bachelor’s degree. So I think 2+2 is very interesting because it’s flexible, it allows people who have different needs, to do something different. In fact the matter is there is not a one size fits to all approaches to education in United States. And you know I think people who not from this system, there is no way they would understand it. Because here in Turkey and in everywhere else in the world, you take an exam when you leave high school, this system tells you where you are going to go. You know you go. It’s like everyone is given you orders. United States is exactly the opposite. It’s like you decide what you want, you decide where you want to go, you make it happen.

Türklerin bunu bilmesinin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü biz Amerika’da 4 bin yükseköğrenim kurumuna sahibiz. 4 bin! Amerika’da eğitim deyince birçok insan Harvard, Yale gibi pahalı üniversiteleri düşünüyorlar. Herkes için bir yükseköğrenim kurumu fırsatı var. Ne istediğinizin, bütçenizin, ilginizin önemi olmadan 8 yükseköğrenim kurumu bulabilirsiniz ve buna “Community College” ler de dahildir. Bu illa bir 4 yıllık üniversite olmak zorunda değil. 2+2 bu nedenle var. Amerikalı cocuklar bunu her zaman yapıyor. Amerika’da bir öğrenci liseyi veya koleji bitiriyor ve üniversiteye veya tam zamanlı öğrenci olmaya maddi durumları el vermiyor. 2 yıllık üniversiteye gidiyorlar, çalışıyorlar, okuyorlar, 2 yıl eğitim alıyorlar Community College. Ve sonra işleri hallediyorlar, bir diğer 2 yıl daha okuyorlar ve lisans derecesine sahip oluyorlar. Yani ben düşünüyorum ki 2+2 çok ilginç çünkü çok esnek ve insanlara değişik şeyler yapma fırsatı tanıyor. Aslında Amerika’daki eğitimde olay tek bir tip olup herkesin ona ayak uydurması değildir. Bu sistem de olmayanlarında bunu anlaması çok zordur. Çünkü biliyorsunuz Türkiye’de ve dünyada birçok ülkede, liseyi bitirip sınava giriyorsunuz ve sistem size nereye gideceğinizi söylüyor ve siz de gidiyorsunuz. Bu sanki herkese ne yapması söyleniyormuş gibi. Ama bu Amerika’da tamamen zıttı. Amerika’da ne yapmak istediğinize, nereye gitmek istediğinize siz karar veriyorsunuz ve siz gerçekleştiriyorsunuz.

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim