Facebook Twitter
AMERİKA

Şirket İlkeleri (Company Policies)

Amerikan şirketleri tarafından uygulanan ilkeler bütün çalışanların insan ve çalışan olarak haklarını korumak için federal ve eyalet hükümetleri tarafından denetlenir.

Şirketlerin belli bir profesyonellik seviyesini sağlamak için oluşturdukları özel ilkeleri de vardır.

Aynı zamanda çalışanlar da işlerini ve mevkilerini korumak için uygulayabilecekleri birçok haklara sahiplerdir. Bir işçiyi renk, ırk, din, cinsiyet, yaş ve fiziksel engeline göre ayırmak yasaktır. Küçük çocuk ve bebek anneleri ile hamile kadınlar da ayırıma tabii tutulamazlar.

Genel Tavır

Bir şirket ortamı çalışanlar arasında en resmi diyaloğu gerektirmesine rağmen herkes hiyerarşiye bakmaksızın birbirlerine ilk isimleri ile hitap eder ve insanlar Asya'daki iş çevrelerine oranla daha samimidir. Yeni ekonominin gelişimiyle ve İnternet şirketlerinin artmasından bu yana çalışanlar daha spor giyinmeye başladı ve işyerleri daha rahat bir çalışma ortamı haline geldi.

Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki iyi iş ilişkilerini desteklemek ve arttırmak için departmanlar bazen ofıs içinde sosyal aktiveteler (doğumgünü, Noel partisi gibi) düzenler ya da tüm ofis çalışanları yemeğe çıkarlar. Bu tür toplantılarda aşırı içki içme hiçbir zaman hoş görülmez.

Aksi belirtilmediği sürece müdür şirkette olsa bile çalışanlar mesai saati bitiminde şirketten ayrılabilirler. Ayrılırken kişinin yöneticisine haber vermesi genel bir saygı ifadesidir. Bir şirkette çalışan ya da departman toplantılarına katılan herkesin katılımına ve düşüncelerini ve görüşlerini ifade etmelerine izin verilir. Genelde patronlar, çalışanlar yeni fikirler ve öneriler sundukları zaman çok etkilenirler.

İkramiye (Financial Bonus)

Bir şirketin başarısında katkıda bulunanlara işverenler karşılık olarak takvim yılının sonunda ikramiye verirler. İkramiyeler bazen sadece orta yönetim çalışanlarına uygulanır. İnşaat ya da fabrika işçisi olarak çalışanlar ise genelde Christmas ikramiyesi olarak adlandırılan ikramiyeden alırlar. Bütün ikramiyeler şirketin kar yüzdesine, çalışanın şirkette çalıştığı süreye ve kıdemine göre verilir.

Terfi (Promotions)

Profesyonelliğini ispatlayan ve daha fazla sorumluluk kaldırabileceğini ispat eden çalışan terfi ettirilerek ödüllendirilir. Terfi işe başladıktan 6-12 ay sonra her an olabilir ama bu ilke şirketten şirkete değişmektedir.

Terfi ile birlikte bir ücret artışı da uygulanır. Orta yönetim için ücret artışı 10,000 US dolardan başlayabilir. Saat başına ücret veren işlerde saat başı ücreti artabilir ya da verilen hizmetin uzunluğuna bağlı olarak saat sayısı arttırılabilir ama terfi olmaz.

Çalışanın, bir ücret artışı beklemeden önce genelde en az altı ay beklemesi gerekir. Bu zamanın aşılması ve çalışanın bir artış talep etmesi durumunda müdüründen randevu alarak konuyu görüşmek isteyebilir. Ancak bu tip bir talep dikkatli bir şekilde gündeme getirilmelidir.

İzinler (Days Off)

Yasalar gereğince şirketler haftada 40 saat çalışan elemanlarına tatiller, kişisel izin ve hastalık izni de dahil olmak üzere belli bir süre ücretli izin verirler. Çalışanlar için izin günleri şirketten şirkete değişmektedir ve altı ay ile bir yıllık çalışma süresinden sonra arttırılır.

İzin olarak sayılabilecek günler:

 • Tatiller: Şirketler genelde çalışma hayatının ilk yılında 1 haftalık izin verirler. Ancak bu senelik tatil hakkı, şirketlerin politikasına bağlı olarak 3 haftaya kadar çıkabilmektedir.
 • Hastalık izni: Çalışanlara yılda en fazla 5 günlük hastalık izni verilir. Eğer bir doktorla randevunuz varsa ve birkaç saat izin almak zorundaysanız, işvereninize tedavi için sebeplerinizi belirtmek mecburiyetinde değilsiniz. Sadece doktorunuzla randevunuz olduğunu belirtmeniz yeterlidir.
 • Kişisel izin: Çalışanlar genelde 3 gün kişisel sebeplerden dolayı izin alabilirler.
 • Bütün ulusal ve dini tatiller otomatik olarak izinden sayılır.
 • Amerika'da tanınmayan bir tatili kutluyorsanız kişisel izin hakkınızı kullanabilirsiniz.

Hastalık Nedeni ile Ayrılma (Sick Leave)

Tehlikeli olsun olmasın hastalanan çalışanlara tedavi olmak ve iyileşmek için gerekli zaman tanınır. Genelde bu süre içinde maaşlarının %80'i ödenir.

 • Sakatlık: İş yerinizde yaralanmanız durumunda işveren ve sigorta şirketi sizin sağlık masraflarınızı ödemek zorundadır ve maaşınızın tamamını kaybetmeksizin size iyileşmeniz için zaman verilir. Şirket dışında sakatlanmanız durumunda maaşınızın %80'ini alabilirsiniz. Sakatlık nedeni ile alacağınız iznin süresi tedavinize bağlıdır.
 • Annelik izni: Yasalar gereğince şirketler, bayanlara yeni doğan çocuklarına bakmak için izin vermek zorundadırlar. Yeni anneler genelde 3 aylık annelik iznine sahiptir, yeni babalara ise bir aylık izin verilir. Annelik izni boyunca normal maaşın %80'i ödenir ancak şirket ilkeleri değişkenlik gösterebilir.

İstifa (Resignation)

İnsanlar genelde işinden ayrılmadan yaklaşık iki hafta öncesinden yazılı veya sözlü olarak istifalarını bildirirler. Ayrılırken bir sebep vermek nezaket ve gelenek gereğidir. Genelde çalışanlar başka bir iş buldukları için istifa eder.

İşin son gününde ya da bir gün öncesinde bir İnsan Kaynakları yetkilisi ayrılan elemanla son bir görüşme yapacaktır. Bu görüşmede çalışandan düşüncelerini ve eğer varsa şirketteki deneyimleri ile ilgili endişelerini söylemesi istenir. Şirketlerin İnsan Kaynakları departmanı, çalışanların ihtiyaçlarını ve özel ilgilerini etkili bir biçimde ölçmek için son görüşmeleri şirket yararına değerlendirmeye çalışırlar.

İşten Atılma (Job Termination)

Bir departmanda ya da belli bir grup çalışan arasında bir anlaşmazlık olduğunda insanlar problemi çözmek için direkt birbirleri ile konuşurlar. Ne yazık ki bütün problemler çabuk ve kolayca çözülemediği için bir amir ya da İnsan Kaynakları'ndan bir yetkili aracılık etmek durumunda kalabilir. Bir çalışanın şirket ilkelerine aykırı davranması durumunda patronu genelde aşağıdaki adımları uygular:

 • Çalışana durumun farkında olması için sözlü veya yazılı bir uyarı verilir.
 • Bazen ikinci bir uyarı olarak daha ciddi bir konuşma yapılır ve bu son bir uyarı olarak değerlendirilir. Problem çözülmediği taktirde çalışanın işine son verilir.
 • Çalışanın işine son verilmesi anında yürürlüğe girer.
 • Bir çalışan haksız yere işten çıkarıldığını düşünürse İnsan Kaynakları Departmanı'na ya da yasadışı bir ayırımdan şüpheleniliyorsa mahkemeye başvurabilir.
 • İşten çıkarılmadan önce şirkette en az 6 ay çalışan bir eleman için, genellikle 1 aylık maaşı tazminat çeki olarak verilir. Eğer çalışan tepe yönetimden ise tazminat tutarı altı aylık ya da 1 yıllık maaş tutarına kadar çıkabilir.

Diğer

Çoğu şirket çalışanlarına uyuşturucu testi uygulamaz. Çünkü bu prosedür çoğu kişi tarafından insan haklarına aykırı olarak değerlendirilir. Sadece yüksek riskli ve güvenlik araştırması gerektiren işler için uyuşturucu testi uygulanabilir.

Bu tarz şirketlerde kişiye iş teklifi yapıldıktan hemen sonra test uygulanır ve kişi testi geçerse işe alınır. Bazı şirketlerde bu test çalışanlara çalışma süresi boyunca aralıklarla uygulanır.

Çalışanların şirket e-maillerini amacı dışında kullandıkları, işte alkollü içki içdikleri, ofis saatlerini ya da şirkete ait malları suistimal ettikleri gibi şüpheler oluşursa; şirketler çalışanların e-maillerini veya ofislerini kontrol etme hakkına sahiptir.

spikerlik kursu

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim