Facebook Twitter
AMERİKA

Burs ve Finansal Yardımların Sınıflandırılması

Amerika'da eğitim görmek isteyen ve mali durumu yetersiz olan bir öğrencinin, mali destek ararken öncelikle ne tür burs ve fınansal yardım çeşitleri olduğunu bilmesi gerekir.

Ayrıca, burs ve fınansal yardımları nerede araması gerektiğini bilen öğrenci, bunları araştırırken hangi finansal yardımların kendisine uygun olduğuna karar verebilir ve daha bilinçli bir araştırma yapma şansı olur. Burs ve finansal yardım çeşitleri iki ana grupta değerlendirilebilir:

1. Türlerine Göre:

Öğrenci Kredileri (Student Loans): Öğrenciler eğitim masraflarını bu kredileri kullanarak ödeyebilirler. Kredi aldıktan sonra faizi ile geri ödemek gerekmektedir. Amerikalı öğrenciler için çeşitli kredi seçenekleri sunulmakla beraber yabancı öğrenciler de belli şartları taşımaları durumunda bu kredilerden yararlanabilirler.

Burslar: Her yıl lisans ve lisansüstü eğitim görecek öğrencilere yüzlerce burs verilmektedir ve bunlar genelde karşılıksızdır. Bursların kapsamının araştırılması gerekir.

Yeteneğe Bağlı Burslar:
Bu burslar akademik, atletik veya sanatsal alanlarda özel yeteneği olan öğrencilere verilmektedir.

    Devlet Bursları: Burs türleri içinde en yaygın olanıdır.

Özel Burslar:

  • Ailenizin çalıştığı şirketten sağlanan burslar: Anne veya babanız özel bir şirkette çalışıyorsa ya da bir derneğin üyesi ise, burs olanakları için araştırma yapabilirler. Bazı şirketler veya dernekler, çalışanlarının ya da üyelerinin çocuklarının eğitim masraflarını karşılamaktadır.
  • Kuruluşlar: Büyük ve küçük ölçekli kuruluşların verdiği burslar da bulunmaktadır. Bursa hak kazanmak için aranan şartlar çeşitlidir. Bazıları, sizin çalışmak istediğiniz alanla, hedeflerinizle ya da iş yapma potansiyelinizle ilgilenirler.

    Üniversite Bursları:

  • Özel Ana Dal Ödülleri: Bazı üniversiteler, belirli bir alanda iyi performans gösteren öğrencilere burs verir.
  • Araştırma Bursları: Araştırma yapan öğrencilere projelerini sürdürebilmeleri için verilen burs türüdür.
  • Atletik Burslar: Başarılı sporcuları çekmek için üniversitelerin verdiği burs türüdür. Basketbol, futbol veya beyzbol gibi ana dallarda başarılı olan sporculara verilir.

Karşılıksız Burs (Fellowship): Karşılıksız Burs, doktora ya da araştırma görevlilerine verilen bir yardım türüdür. Genelde lisansüstü eğitimde üstün akademik başarı gösteren öğrencilere verilir. Karşılıksız Burs ödülüne layık görülürseniz üniversiteye eğitim ücreti (tuition) ödemezsiniz ve ayrıca size Amerika'da bulunduğunuz sürece tüm yaşam masraflarınızı karşılayacak aylık maaş verilir. Karşılıksız Burs sayesinde her ay alacağınız para masraflarınızı karşılayacak düzeydedir. Böylesi bir burs şüphesiz en ideal olanıdır. Üniversite sadece okumanızı ister ve bunun için size üste para verir. Bu şekilde size yatırım yapan üniversitenin sizden beklediği, bilime bir şekilde katkıda bulunup okulun adını en iyi şekilde duyurmanızdır. Karşılıksız Burs ödülleri genellikle ilk ya da ilk iki sene için verilir. Hemen her doktora programının ilk senesinde dersler alıp sınavlara hazırlanıyor olacağınız için karşılıksız burs almış olmak sizin için çok büyük bir avantaj olacaktır; zira mali kaygınız olmayacağı için tüm zamanınızı derslerinize verebilirsiniz.

Asistanlık: Asistanlık, master ve doktora öğrencilerinin okulda çalışarak para kazanmalarını sağlayan en yaygın finansal destek aracıdır. Amerika'da asistanlık hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

Diğer Yardımlar:

  • Ücretsiz Burs Piyangoları
  • Özel Öğrencilere Verilen Yardımlar (engelli öğrenciler için)

 

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim