Facebook Twitter
AMERİKA

Hata
  • Besleme verisi yükleme hatası.

Amerika Kültürü

 

Amerikan Not Sistemi

Amerika'da kullanılan not sistemi kredi temeline dayanmaktadır. Alacağınız her ders genelde üç kredi olarak ayarlanmıştır, ancak 1.5 kredilik dersler de olabilir. Üniversite öğrencileri bir dönemde minimum 12 kredi, yani dört ders almak zorundadırlar. Ancak yabancı öğrenciler full-time öğrenci olmak durumunda oldukları için genelde 21 kredi, yani yedi ders almak zorunda kalabilirler. mezun olabilmek için bölümünüzün belirlediği kredi miktarını tamamlamanız gerekmektedir.

Master öğrencileri dönem başına genelde 6-12 kredi alırlar. Ancak yine yabancı öğrenciler full-time öğrenci konumu gereği dönem başına minimum 9 kredi, yani üç ders alabilmektedir.

Yabancı öğrenci vizesi taşıyanlar okulda full-time öğrenci olarak okumak durumundadırlar. Eğer Green Card'ınız varsa part-time öğrenci olarak okuyabilirsiniz.

Sene sonu başarınız harflerle gösterilen notlarla belirtilir. Dönemlik not ortalamanızı bulmak için her dönem aldığınız her ders notunuz o dersin kendi kredi saatiyle çarpılıp, bunlar daha sonra toplanıp toplam dönemde aldığınızın kredi sayısına bölünerek bulunur. Buna İngilizcede GPA "Grade-point Average" denir.

Notlar A,B,C, D ve F harfleriyle gösterilir.

A 4.0 tam puana eşdeğerdir ve kelime karşılığı olarak başarınız mükemmel (excellent) olarak belirtilir.

B 3.0 tam puana eşdeğerdir ve kelime karşılığı olarak başarınız iyi (good) olarak belirtilir.

C 2.0 tam puana eşdeğerdir ve kelime karşılığı olarak başarınız orta (average) olarak belirtilir.

D 1.0 tam puana eşdeğerdir. Eğer üniversite öğrencisiyseniz bu geçer demektir. Master öğrencisiyseniz bu kaldığınızı gösterir.

F 0.0 Üniversite öğrencileri için derste başarısız olduğunuzu gösteren nottur.

Sınıf geçebilmek için yıl sonu ortalamanızın üniversite öğrencisiyseniz en az C (2.0), master öğrencisiyseniz en az B (3.0) olması gerekir.

Üniversite Programları

Üniversite programları dört ana başlık altında toplanır.

A: Ön Lisans "Associate Degree"
B: Lisans Eğitimi "Bachelor's Degree"
M: Yüksek Lisans "Master's Degree"
D: Doktora Eğitimi "Doctorate Degree"

Siz de seçeceğiniz alana göre mezun olduğunuz zaman bu harflerle başlayan branşlarınızı gösteren dereceler alacaksınız.

Bu branşları da şu şekilde sıralayabiliriz:

AA: Associate of Art
AS: Associate of Science
BA: Bachelor of Art (işletme, ekonomi, yönetim okuyanlar bu branşa dahildir)
BS: Bachelor of Science (mühendislik eğitimi bu branşa dahildir)
MA: Masters of Art
MS: Masters of Science
PhD: Doctorate Degree

spikerlik kursu

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim