Facebook Twitter
AMERİKA

Hata
  • Besleme verisi yükleme hatası.

ABD Devlet Yönetimi

Demokrasinin temelinde "kuvvetler ayrılığı" ilkesi bulunur.

Bu ilke uyarınca yasama, yürütme ve yargı organları birbirinden bağımsız bir şekilde işler. 1788'de kabul edilen ABD anayasası da bu organların görev tanımlarını ve nasıl işleyeceklerini belirlemiştir.

Yasama (Legislative)
Yürütme (Executive)
Yargı (Judicial)
ABD Siyaset Kültürü ve Demokrasi
Siyasi Kavramlar Sözlüğü

spikerlik kursu

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim