Sana Uygun Üniversiteyi Bul Facebook Twitter
x
Hata
  • Besleme verisi yükleme hatası.

Erasmus

ErasmusErasmus, Socrates programlarından yüksek öğrenim düzeyindeki ülkeler arası iş birliğini düzenleyen programdır. Programın amacı, ülkelerin yüksek öğrenim kurumları arasında iş birliği yaparak yüksek öğrenim alanında Avrupa'yı ön plana çıkarmalarıdır.

Erasmus, Socrates programlarından yüksek öğrenim düzeyindeki ülkeler arası iş birliğini düzenleyen programdır. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adami Desiderius Erasmus'tan (1469 - 1536) almıştır. Erasmus, yaşamı boyunca çeşitli ülkelerde bulunan üniversitelerde eğitim almış aynı zamanda da dersler vermiştir. Bir bakıma, ülke ülke gezebilen Erasmus öğrencilerinin ilki olarak görülmüş o yüzden de adı programa verilmiştir. "EuRopean community Action Scheme for the Mobility of University Students"  programın resmi adıdır ve kısaltması da Erasmus'tur.

Programın amacı, AB üyesi ülkeler ile AB'ye aday ülkelerin yüksek öğrenim kurumları arasında iş birliği yapara, yüksek öğrenim alanında Avrupa'yı ön plana çıkarmaktır. Bu amaç kapsamında, her yıl binlerce öğrenci ve akademik personele, eğitim ve öğretim hayatlarının bir kısmını program kapsamındaki ülkelerden birinde devam ettirme ve iki ülke arasında akademik projeler geliştirme hakkı tanınmaktadır.

Avrupa'daki yüksek öğrenimin kalitesini arttırırken, farklı kültürler ve yaşam biçimlerini gözlemleme ile dünyanın önce gelen ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için Erasmus programı tüm AB ülkeleri tarafından yoğun bir şekilde desteklenmektedir. Erasmus, Sokrates eğitim programı içerisindeki en popüler eylemdir ve tüm program bütçesinin %51'i Erasmus için ayrılmaktadır.

Erasmus programı kendi içerisinde üç çeşide ayrılmaktadır:
Erasmus 1) öğrenci - akademisyen değişimleri ve hazırlık ziyaretleri
Erasmus 2) Müfredat Geliştirme Projeleri ve Yoğun Programlar, Merkezi Projeler
Erasmus 3) Tematik Ağlar

Erasmus 1, Sokrates programına dahil ülkeler içerisindeki yüksek öğrenim kurumları tarafından imzalanan anlaşmalar kapsamında öğrenciler eğitim hayatlarının belirli bir zamanını anlaşmalı ülkelerden birinde geçirebilirler. Bu zaman, 3 ile 12 ay arasında değişebilmektedir ve bu süre içerisinde öğrencilerin seyahat, dil hazırlığı ve ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan ortaya çıkabilecek masrafları karşılayabilmeleri için öğrencilere bir miktar ödenek de ödenmektedir. ödeneklerin miktarı gidilecek olan ülkenin ekonomik koşullarına bağlı olarak belirlenmekte ve her ay için ödenmektedir.

Erasmus programını kabul etmiş hiç bir ülkede, üniversitelerin birinci sınıfındaki öğrencilerin programa katılma hakkı yoktur. Lisans,yüksek lisans ve doktora öğrencileri, yüksek öğrenim  süreleri boyunca yalnız bir kez Erasmus değişim öğrencisi olabilirler.

Farklı bir ülkede gidilen eğitim kurumuna, öğrenci eğitim harcı yatırmamaktadır. çünkü, bu değişimlerin amacı öğrencilerin farklı yaşam tarzları, kültürler, toplumlar ile tarihsel konularda yerinde  ve görerek bilgi sahibi olmaktır. Erasmus programı 1995 yılında uygulanmaya başlamıştır ve o zamandan beri bir milyondan fazla öğrenci bu programdan faydalanmıştır.

Erasmus programı kapsamında öğretim görevlileri de kısa sürelide olsa başka bir ülkeye gidebilmekte ve gittikleri kurumda ders verebilmektedir. Bu kısa süre, 1 ile 8 hafta arasındaki zaman dilimidir.  Akademisyenlerin değişim süresi içerisinde verecekleri ders süresi, bir hafta beş iş gücü ile sınırlandırılmıştır. öğretim görevlilerinin Erasmus uygulamasında, akademisyenler çeşitli üniversitelerde ders vererek farklı eğitim ve öğretim sistemlerinden haberdar olurlar. Böylece, kurumlar arası bilgi değişimi gerçekleşir. Yüksek öğrenim kurumları arasında da kalite bu şekilde artar.

Erasmus programında sıklıkla terchi edilen ülkeler arasında İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve İspanya bulunmaktadır. Sadece İngiltere, gönderdiğinin üç katı kadar öğrenci almaktadır. İngiliz öğrencilerin Erasmus programına katılmaya teşvik etmek için  öğrenci başına 500 Avro ödenek verilmektedir.

Peki Erasmus değişim öğrencisi nasıl olunur? öncelikli olarak, okumakta bulunduğunuz yüksek öğrenim kurumu ile gitmek istediğiniz ülkedeki yüksek öğrenim kurumunun ikili anlaşması olması gerekmektedir. Değişim programıyla gitmek isteyen öğrenciler, okullarından edinebilecekleri öğrenci Başvuru Formu'nu doldurmalıdır. Daha sonra formu, ilgili akademik danışmana ileterek sözlü mülakat ve yabancı dil seviyesinin ölçüleceği dil sınavı tarihleri ile bilgiler elde edilir. Değişime gitmek isteyen öğrencilerin akademik açıdan not seviyelerinin ortanın üstünde olması beklenir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin değişime uygun olup olmadıklarını ölçmek için önce mülakata çağırılırlar. Daha sonra dil sınavında gidilecek olan üniversitenin derslerini takip edip edemiyeceği ölçülür. Değişim öğrencileri, farklı ortamlara kolaylıkla uyum sağlayabilen, gidecekleri yerde kendi ülkelerini ve üniversitelerini en iyi şekilde temsil edebilecek, güncel konularda bilgi ve genel kültür sahibi sosyal insanlar olmalıdır.

Gitmeye hak kazanan öğrenciler belli olduktan sonra akademik danışmanlarıyla beraber gidecekleri üniversitede alabilecekleri dersler üzerine fikir alışverişinde bulunurlar. Alınan derslerin, kendi üniversitelerine döndüklerinden tanınmasını sağlamak için öğrenciler kendi akademik danışmanları ile gidecekleri üniversitenin akademik danışmanları arasından öğrenim Anlaşması imzalanır.

Öğrencilerin değişim sürecine daha kolay hazırlanmasını sağlamak için, ünivsitelerin Erasmus ofisleri öğrencilere gidecekleri ülke ve kültür ile seçtikleri üniversite hakkında bilgiler içeren oryantasyon programı hazırlayabilir ve araştırma belgelerini öğrenciye verir.

Öğrencilerin, en çok sorun yaşayabileceği konular arasında vize ve barınma konuları bulunmaktadır. Bu nedenle, öğrenciler vize başvurusu için hazırlıklara zamanında başlamalı, barınma konusu ile ilgili de detaylı araştırma yapmalıdır.

spikerlik kursu

MezunTV - A'dan Z'ye Eğitim